Denna webbplats använder cookies för full funktionalitet. Mer info. Besöker du oss i en webbläsare som stödjer detta accepterar du vår användning av cookies.

×

Welcome to Improove Magento Boilerplate

Här kan du få svar på vanligt förekommande frågor gällande bastu, ångbad och infra. Hittar du inte din fråga, tveka inte att kontakta din närmaste återförsäljare.

 

 

Bastu

Bastuggregat

Hur väljer man rätt effektstorlek på sitt aggregat?

Man väljer effekt efter volym på basturummet, att tänka på är att man alltid väljer maximal aggregateffekt i förhållande till bastuns volym. Ju högre effekt du väljer i förhållande till rummets volym, desto mindre behöver aggregatet jobba för att värma upp bastun och hålla värmen i rummet vilket medför att den faktiska elförbrukningen blir mindre.

Tungt väggmaterial i en bastu, som t.ex. betong, glas, tegel och liknande, kräver förhållandevis större bastuaggregatseffekt, detta beräknar man genom att lägga till per 1 kvadratmeter tungt väggmaterial 1 kubik på den totala volymen i basturummet. Var kan jag se vilket säkerhetsavstånd som gäller för mitt aggregat? För varje enskild produkt, se gällande bruksanvisning för rätt säkerhetsavstånd.

Måste man ha sten i aggregatet?

Nej, det är inget tvång när det gäller Tylö bastuaggregat. Man kan köra utan men då kan man inte badkasta.

Hur ofta bör stenarna i en bastu bytas?

Bytesintervallet beror främst på hur ofta bastun används. För en privat bastu som används i genomsnitt två gånger per vecka så är lämpligt bytesintervall för stenarna ett år. Stapla om stenarna då och då eftersom de bryts ned vid användning och tätar stenutrymmet vilket hindrar luftcirkulationen mellan stenarna. God luftcirkulation är en förutsättning för att ett bastuaggregat ska fungera riktigt och att rörelementen får en lång livslängd. För en offentlig bastu finns en fingervisning som säger att, används bastun en gång i veckan byter man sten en gång per år. Två gånger i veckan, två gånger per år osv... Vid kontinuerlig drift i offentlig anläggning bör man kontrollera stenmagasinet varje månad och byta stenar vid behov.

Var kan jag se vad det är för aggregat jag har?

Det sitter en typskylt nere på ena gaveln på aggregatet, längs ner på sidan. Där står vilken typ av aggregat det är, aggregatets serienummer, vilken spänning aggregatet är avsett för samt tillverknings år/månad.

Kan man hälla vatten på aggregatet?

Man kan hälla vatten på stenarna i aggregatet när det är uppvärmt för att höja luftfuktigheten i bastun, mängden vatten åt gången beror lite på storlek på aggregat, men en bastuskopa åt gången, ca 1,5 dl går bra. Rinner vatten ut från botten på aggregatet så har man hällt på för mycket vatten eller så är stenarna inte tillräckligt varma och man får då avvakta lite innan man häller på mer.

Ska hela aggregatet vara täckt med sten?

Tylös traditionella aggregat ska endast ha sten i mittfacket, dvs. de två kammarna på sidorna ska ej vara övertäckta. Ingen sten ska placeras på gallret ovanpå aggregatet.

Var får jag tag på reservdelar till mitt Tylö aggregat?

Vänd dig till en Tylö återförsäljare. Du kan hitta den närmaste via sökfunktionen på hemsidan.

Jag har ett äldre aggregat där en slinga inte fungerar längre, kan man byta slingorna i aggregatet?

Rörelementen går att byta i de flesta fall. Kontakta en av Tylös återförsäljare för mer information.

Aggregatet fungerar plötsligt inte eller går inte på alla rörelement?

Kontrollera först att inga säkringar eller jordfelsbrytare har löst ut. Om inte så är fallet är det sannolikt att överhettningsskyddet i aggregatet har löst ut. Tylös bastuaggregat har inbyggt temperaturskydd i kopplingsdosan nedtill på aggregatet. Temperaturskyddet utlöses automatiskt om risk för överhettning uppstår. Kontakta alltid en behörig elektriker för återställning av tempskyddet om det inte är åtkomligt från utsidan.

Hur återställer jag överhettningsskyddet på Compact 2/4?

Vid sidan om termostatvredet finns en grå täckplugg. Om man tar bort denna så kommer man åt att återställa överhettningsskyddet med tex. en penna.

Varför löser överhettningsskyddet i bastuaggregatet ut?

Att överhettningsskyddet löser ut beror oftast på dålig eller försämrad ventilation genom aggregat och basturum. Följ alltid föreskrifterna i bastuaggregatets manual om hur ventilationen till bastun ska vara utformad. Kontrollera alltid stenmagasinet om överhettningsskyddet löser ut. Stenarna ska ligga ”luftigt” och inte tätt sammanpackade.

Kontakta alltid en behörig elektriker för återställning av överhettningsskydd om det inte är åtkomligt att återställa från utsidan på aggregatet

Jag har ett gammalt aggregat och vill byta manöverpanel, går det?

Har man ett äldre aggregat från till exempel 70- eller 80-talet så kan man ansluta aggregatet till en TS-panel i de flesta fallen. Man kan även ansluta till en modernare elektronisk manöverpanel men då måste man även komplettera med en reläbox. Kontakta din Tylö återförsäljare för mer information.

Jag får inte varmt i bastun, vad kan vara fel?

Kontrollera först att ingen säkring har löst ut i din elcentral. Kontrollera om alla rörelement glöder under uppvärmning. Om de inte gör det kan det bero på att ett överhettningsskydd i aggregatet har löst ut.

Övrigt som påverkar uppvärmningen av bastun är ventilation, temperaturgivarens placering, om bastun är isolerad och tät, om aggregatets effekt är anpassad till bastuns storlek. Tänk även på att om man har material som sten, kakel, betong eller glas i bastun så behövs mer effekt för att värma upp bastun än om det vore en isolerad träbastu.

Om allt verkar vara i sin ordning och bastun ändå inte blir varm kontakta inköpsstället. 

Hur kan jag rengöra gallret och vattenrännan?

För rengöring av galler och stenmagasin rekommenderar vi bara vatten och att man kan ta försiktigt med den gröna sidan av en kökssvamp på tuffare beläggningar. Några rengöringsmedel är inte bra att använda på grund av risken för lukt vid uppvärmning, då rester kan finnas kvar.

Vad är det för skillnad på aggregaten Sense Pure, Sense Elite och Sense Commercial?

Skillnaden ligger i vilken manöverpanel som passar till aggregatet. Till Sense Pure medföljer manöverpanelen Pure, till Sense Elite medföljer manöverpanelen Elite. Till Sense Commercial får man komplettera med valfri manöverpanel och reläbox alternativt en TS-panel.

 

 

Bastu

Manöverpanel

Kan jag använda en gammal manöverpanel till mitt nya bastuaggregat?

Sense Commercial fungerar vanligtvis i dessa fall då aggregatet inte har någon egen inbyggd styrning och kan då anslutas till befintlig manöverpanel som TS eller ET.

Kan man placera manöverpanelen inne i bastun?

Ja, våra manöverpaneler H1, Pure och Elite kan placeras inne i bastun men på maxhöjd 90 cm över golv. Följ manualen till respektive produkt för vidare instruktioner gällande montering av manöverpanelen inne i basturum. 

Var skall temperatursensorn sitta?

Beroende på aggregatets storlek och modell kan placeringen av temperatursensorn skilja sig åt. Sensorn ska aldrig sitta direkt ovanför bastuaggregatet och heller inte för långt ifrån. Se respektive installationsanvisning för exakt måttangivelse för sensorplaceringen. 

När det gäller ångbad så skall givaren sitta ca 180 cm från golvet och inte i närheten av ångmunstycket.

Kan man placera manöverpanelen inne i ångbadet?

Manöverpanelerna Pure och Elite kan du placera inne i ett ångbad.

Kabeln till givaren är för kort?

Givaren levereras med 5 meter kabel. Om det behövs så går den att förlänga genom att skarva den med en 2-ledare. Tänk på att våra nya Sense-modeller levereras med kontakterade kablar med RJ-10-kontakter. 

Kan man styra bastun via internet eller mobiltelefon?

Med vår manöverpanel Elite kan bastun styras från en mobiltelefon eller dator via WiFi och appen WellAccess som finns tillgänglig för både iOS och Android. Samtliga elektroniska manöverpaneler kan kopplas och fjärrstyras via smarta hemsystem. 

På grund av brandrisken om det finns något kvarglömt föremål i bastun eller något som har hamnat på eller i bastuaggregatet, är det nu krav på att man måste ha en dörrkontakt installerad för att kunna fjärrstyra bastun. Med en dörrkontakt kan systemet säkerställa att ingen obehörig har varit inne i bastun efter att den användes senast. 

Jag har en manöverpanel som heter ET-20, kan man ersätta den med något annat?

ET- panelerna kan man ofta ersätta med en TS-panel, det som avgör om det går är den begränsning som finns hos TS-paneler i längden på kapilärröret (temperaturgivaren). Längden är som standard 1,8 meter. ET-panelen hade en elektronisk givare så i vissa fall är den placerad för långt ifrån bastun för att kunna ersättas med en TS-panel. I så fall får den ersättas med en reläbox och en elektronisk manöverpanel.

 

 

Bastu

Combi

Ångproduktionen på mitt Combi-aggregat har slutat att fungera?

Det som troligen har hänt i detta läge är att tempskyddet till ångproduktionen har löst ut. Ibland kan det lösa ut om man badar vanlig torrbastu på grund av strålningsvärmen. Längst ner på bakplåten på höger sida sitter återställningen för tempskyddet. Tryck tills du hör ett klick så vet du att det är återställt.

Hur mycket vatten ska jag ha i mitt Combi-aggregat?

I de större Combi-aggregaten på 6 och 8 kW rymmer tanken ca 7 liter och på det mindre Combi Compact 4 så rymmer tanken ca 2,5 liter. Aggregatet signalerar med en ljudsignal när tanken är full.

Jag har ett nyinstallerat Combi Compact H1 och summern låter hela tiden när jag slår på aggregatet?

När man startar upp aggregatet första gången så måste man välja Combi Compact i menyn på manöverpanelen (alternativen är Combi Compact, Bastu, Ånga). Väljer man Bastu får man problem med att summern låter hela tiden. Man får göra en fabriksåterställning på manöverpanelen för att kunna välja Combi Compact i menyn. Det kan även uppstå om det är felkopplat mellan manöverpanel och aggregat.

När jag kör mitt Combi-aggregat med ånga så går bara två av tre rörelement i aggregatet?

Det är riktigt. När ånga ska produceras så är alltid ett rörelement i aggregatet bortkopplat. Annars så skulle totala effekten på aggregatet bli för stor.

Aggregatet stänger plötsligt av sig efter ca 15 minuter?

Förmodligen är det ett problem med temperaturgivaren. Om manöverpanelen känner av att den inte får rätt värden från temperaturgivaren så stängs aggregatet av automatiskt efter 15 minuter.

 

 

Bastu

Basturum

Jag vill sätta kakel inne i bastun, kan jag ha gips som underlag?

Det går bra att ha kakel i en bastu men det är några saker att tänka på. Kakel i en bastu blir varmt! Det bränns vid beröring. Var säker på att ytor man kommer i kontakt med är av trä, till exempel lavar och ryggstöd. Kakel är även ”tyngre” att värma upp och man kan behöva gå upp i storlek på aggregat. Som tumregel kan man lägga till 1 kbm på rumsvolymen för varje kvm ”tungt” (kakel, sten, glas) material man har i konstruktionen. När det gäller underlag till att sätta kakel på inne i bastun så är gips inte att rekommendera på grund av de temperaturer som finns i en bastu. Vi har idag inga rekommendationer för underlag vid kakel invändigt i bastun utan hänvisar till leverantörer för respektive skivmaterial för information.

Går det bra att ha ett fönster i bastun?

Det går bra men fönstret ska vara av härdat glas för att tåla temperaturväxlingarna utan att spricka. Är fönstret öppningsbart så ska det alltid vara stängt när bastun är igång.

Jag ska bygga min egen bastu, kan jag köpa dörr och lavar av Tylö?

Det går bra, vi har dörrar och lavar i flera olika utföranden, kontakta någon av våra återförsäljare för mer information.

Ska träet i bastun behandlas på något sätt?

Man kan stryka på båtfernissa i flera lager på tröskel och dörrhandtag liksom på eventuellt trägolv eller trall. Därigenom tillvaratas träets finish samtidigt som du får en vacker smutsavstötande yta som alltid behåller sin fräschhet.

Bastulavar, ryggstöd och dekorraster inoljas på båda sidor med Tylö bastuolja. Denna luktfria impregnering underlättar vid rengöring och ger en vattenavvisande yta. OBS! Invändiga väggar och tak ska vara obehandlade i bastun.

Har bastun försetts med glasade fönster eller väggar finns det all anledning att behandla de nedre listerna mot glasen med extra omsorg. Här bildas ofta kondens som kan skada virket. Stryk de utsatta delarna med båtfernissa eller upprepa oljeimpregneringen med tätare intervaller.

Jag kan inte ha inluften under aggregatet, går det bra om inluften tas under dörren istället?

Hur väl det fungerar att ta inluften under dörren blir individuellt från bastu till bastu så det går inte att säga generellt att det fungerar. Det kan gå bra om aggregatet sitter väldigt nära dörren, men det kan också bli problem. Till exempel kan överhettningsskyddet i aggregatet lösa ut om ventilationen inte fungerar optimalt. Då det finns många olika sätt att bygga en bastu på så bör man se till redan när man planerar bastun, att inluften kommer under aggregatet och att utluften tas högt upp, så långt bort från aggregat och inluft som möjligt. Utluften ska ledas tillbaka till samma utrymme som man tar inluft från. I anvisningen till bastuaggregatet finns tydliga instruktioner för hur ventilationen ska vara utförd. Problem som härstammar från felaktig ventilation täcks inte av garanti.

Hur rengör jag bastun?

För att behållningen av badet ska bli maximal är det viktigt att bastun hålls ren och snygg. Städa därför bastun regelbundet. Men undvik att utsätta lavar, dekorraster och ryggstöd för kraftig nedfuktning genom att spola eller dränka in träet med vatten, det kan orsaka fuktskador på inredningen om den regelbundet utsätts för fukt utan att hinna torka upp. 

Inredningen kan torkas av med trasa eller skrubbas försiktigt med borste. Fukta då trasan eller borsten lätt med en blandning av vatten och såpa, eftertorka med en torr handduk för att undvika att fukt står kvar i träet. Svårare fläckar tas bort med fint sandpapper vid behov. Ha gärna som regel att alltid sitta på en torr handduk när du bastar så minimerar man behovet av rengöring och ökar livslängden på lavarna.  

Jag har 2,60 högt i tak, är det problem med att ha en bastu med så hög takhöjd?

En bastu värms uppifrån och ner vilket betyder att har man väldigt högt i tak så påverkar det uppvärmningstiden negativt. Man har egentligen ingen nytta av att ha så högt i tak i bastun om man inte har lavar i flera nivåer så utrymmet utnyttjas. Sänk taket så spar du energi och får kortare uppvärmningstid.

Jag bygger bastu på vår ovanvåning med snedtak. Aggregaten hamnar på rummets kortsida där det är snedtak och jag undrar om det måste vara minsta takhöjd 190 cm över hela aggregatet, eller om det räcker att det överstiger 190 cm över halva?

Det är viktigt att man följer de säkerhetsavstånd som finns. Om aggregatet kräver en takhöjd på 190 cm så gäller det att takhöjden (från golv till tak) är minst 190 cm över hela aggregatet.

 

 

Bastu

Vedeldat

Spelar det någon roll vilken sten jag har i mitt vedeldade bastuaggregat?

I en vedeldad bastuugn ska det vara större stenar (runt 10-15 cm i diameter) än de som används till elektriska bastuaggregat. Om stenarna är för små blir det för dålig luftcirkulation mellan stenarna och de värms inte upp tillräckligt.

Det är viktigt att följa respektive manual för vedeldade ugnar angående stenmängd och hur stenarna ska placera i aggregatet. Använd alltid stenar av hög kvalitet!

Hur ska ventilationen i bastun vara om man har en vedeldad bastuugn?

Till skillnad från när man har ett elektriskt aggregat så ska inluften istället komma en bit bort från vedugnen. Utluft behövs egentligen inte då skorstenen blir bastuns utlyft.

Man kan ha en utluftsventil för ventilering av bastun när den inte används men den ska vara stängd när bastun är i drift.

Glaset till min vedugn har gått sönder, kan jag köpa ett nytt?

Ta kontakt med inköpsstället eller närmast Tylö återförsäljare så kan de hjälpa dig. Det är viktigt att du har betäckningen på vedugnen så att de vet vilket glas eller lucka som passar till just din modell.

Kan jag minska säkerhetsavståndet från vedugnen till brännbart?

I vissa fall kan man minska säkerhetsavståndet med hjälp av plåtar eller fibercementskivor med luftspalt bakom. I installationsanvisningarna till respektive modell finns anvisningar om hur det ska utföras och vilka säkerhetsavstånd som gäller.

 

Ånga

Ångduschar och duschkabiner

Mina små vita kullagerhjul har gått sönder i min Tylö-dusch?

Kontakta din närmsta Tylö återförsäljare. Där kan du beställa dina nya duschhjul. De som vi har idag passar alla äldre modeller av Tylö-duschar också.

Jag har en ångdusch och kan inte längre reglera temperaturen på vattnet?

Kontakta din närmsta Tylö återförsäljare. Till Tylö ångduschar med inbyggd blandare så har vi reservdelar om den är tillverkad efter 2003. För produkter tillverkade tidigare så har vi begränsat med reservdelar.

Jag är intresserad av en Impression ångdusch, men var sitter anslutningarna för el och vatten?

Anslutningarna sitter ungefär mitt på pelaren, ca 150 cm över golv. Anslutning till vatten görs via flexibla slangar som ansluts till vattenledning. Vattenledningen kan med fördel sitta på standarhöjd 110 cm över golv.

 

 

Ånga

Ånggeneratorn

Kan jag leda ångan i ett prisolrör till ångbadet?

Man kan använda prisol, men det finns en risk att plasthöljet runt röret blir sprött och spricker med tiden på grund av den höga temperaturen. Temperaturen kommer upp i runt 95-98 grader. Vår rekommendation är att använda hårda kopparrör som är isolerade.

Tänk på att inte använda skarpa 90 graders vinklar utan mjukt rundade böjar.

Kan jag installera ånggeneratorn inne i ett skåp?

Det går, förutsatt att det finns tillräckligt med utrymme runt ånggeneratorn för att kunna utföra service och avkalkning, samt att skåpet är väl ventilerat.

För att kunna serva en VA/Steam Commercial på plats rekommenderas 50 cm i utrymme runt om. För en VB/Steam Home är rekommendationen 30 cm fritt på sidorna och 50 cm ovanför.

Kan jag installera ånggeneratorn inne i ångbadet?

Nej, den ska sitta i ett torrt och ventilerat utrymme.

Måste ångeneratorn avkalkas och varför?

Ja, det måste den. Hur ofta det ska göras beror på vattenkvaliten och driftstiden. Se i manualen för den specifika produkten vad som gäller. När vatten kokar så är det bara ren vattenånga som lämnar ånggeneratorn, det betyder att kalk och mineraler som finns i vattnet stannar kvar i ånggeneratorn och bygger upp beläggningar som på sikt kan skada ånggeneratorn om inte avkalkningar genomförs.

 

 

Ånga

Reservdelar

Mina små vita kullagerhjul har gått sönder i min Tylö-dusch?

Kontakta din närmsta Tylö-återförsäljare. Där kan du beställa dina nya duschhjul. De som vi har idag passar alla äldre modeller av Tylö-duschar också.

 

 

Ånga

Övrigt

Det rinner vatten från ångmunstycket?

Troligen så är det beläggningar av kalk på elektroderna som känner av vattennivån eller så är avluftningsslangen till elektrodröret igensatt. Båda ger problemet att ånggeneratorn ”överfyller” vatten.

Vad är skillnaden på ångbad och ångbastu?

En ångbastu är en bastu med lägre temperatur och något förhöjd luftfuktighet, men fortfarande är det ett bastuaggregat som står för värmen.

Ett ångbad har 100% luftfuktighet och temperaturer runt 50 grader och en ånggenerator producerar ånga som både värmer rummet och håller luftfuktigheten på en hög nivå.

Måste det vara ventilation i ett ångbad?

Ja och nej.

Generellt gäller att ångbad för privat bruk eller sådana som används under kortare tidsperioder, inte behöver någon egen ventilation.

Däremot ska alla ångbad, som är i drift mer än 2 timmar i sträck, av hygien- och funktionsskäl anslutas till mekanisk frånluftsanordning.

Denna ska ge en luftväxling motsvarande 10–20 m3 luft per person och timme. Utan denna ventilation minskar ångbadrummets värmeförluster vilket vid kontinuerlig drift innebär att även ångproduktionen minskar.

 

 

Infra

Infrakabiner

Hur varmt blir det i era infrakabiner?

Temperaturen varierar beroende på storlek på rum och omgivningstemperatur. I ett infrarum spelar temperaturen på luften inte så stor roll då det är den infraröda strålningen som står för känslan av värmen.

Kan jag måttbeställa en infrakabin?

Tyvärr finns inte den möjligheten idag. Infrakabinerna finns i 7 st olika storlekar. Från den minsta som har måtten 914 mm x 914 mm, till den största som har måtten 1829 mm x 1422 mm. Höjden på infrakabinerna är 1940 mm.

Varför kallar ni dem för infrakabiner och inte infrabastu?

Därför att det enligt vår definition inte är en bastu.

Dels kommer man inte upp i speciellt höga temperaturer i rummet och värmen kommer genom infraröd strålning istället för att luften i bastun värms upp.

Hur lång är anslutningskabeln till infrakabinen?

Den ansluts med stickpropp till 230V och kabeln är 1,9 meter lång.