Denna webbplats använder cookies för full funktionalitet. Mer info. Besöker du oss i en webbläsare som stödjer detta accepterar du vår användning av cookies.

×

Welcome to Improove Magento Boilerplate

Bygga bastu med Tylö

Goda råd till dig som planerar att bygga bastu.

En bastu kan i princip placeras var som helst. Enda kravet, av säkerhetsskäl, är att takhöjden på den plats där bastuaggregatet monteras, inte är lägre än 1900 mm. Att ha en duschplats i närheten av bastun är en stor fördel, därför är badrummet oftast den idealiska platsen för en bastu. Men en del av uteplatsen, vindsutrymmet, källaren eller det övergivna barnrummet kan också vara perfekta utrymmen att bygga om till din bastu. Bastuaggregatets effekt ska vara anpassat till basturummets volym. Som tumregel gäller ca 1 kW per 1,3 m3 rumsvolym. För en bastu med stora glasytor, väggpartier inne i bastun med kakel eller annat tungt material krävs högre effekt.

 

 

Konstruktion

Konstruktion

A. Golvram, stolpar, stående reglar, takram (virke ca: 45 x 45 mm).
B. Liggande reglar, takreglar, ventiler (virke ca: 45 x 22 mm).
C. 45 mm mineralull som värmeisolering, ca 20 mm luftspalt mot eventuell yttervägg.
D. 12 mm träpanel i väggar och tak. Bakom träpanelen skall det alltid finnas minst 45 mm isolering, inget annat material som t ex spån- eller gipsplatta etc. får förekomma.
E. Klinkers på golv eller helsvetsad halkfri plastmatta som skall vara uppvikt ca 50 mm bakom träpanelen.
F. Inluftsventil som alltid skall vara helt öppen, kan på utsidan förses med ett gälgaller.
G. Utluftsventil, förses med skjutbar lucka för justering av luftmängd.

 

 

5 snabba tips hur du bygger bastu

5 snabba tips hur du bygger bastu


1. RÄTT STORLEK PÅ BASTURUMMET
En stor bastu har större volym som skall värmas upp, vilket kräver större bastuaggregat. Detta medför högre installationskostnad, större säkringar och ledningsarea samt att bastun blir dyrare i drift.
2. RÄTT BASTUAGGREGAT TILL RÄTT BASTU
Tumregel: 1 kW = 1.3 m3 rumsvolym.
3. RÄTT HÖJD
Takhöjd mellan 1900 – 2200 mm är fullt tillräckligt. Värmen stiger och hamnar uppe i taket.
4. BASTUAGGREGAT OCH BASTUDÖRR
Bastuaggregat och bastudörr bör placeras på samma vägg. Går inte det så placeras bastuaggregatet så nära dörren som möjligt. Dörrens luftcirkulation skall samarbeta med varmluften från bastuaggregatet. Installation av bastuaggregatet skall göras av en behörig elektriker.
5. BASTUNS GOLV
Bör vara klinkers eller våtmatta som är lätt att torka av och att hålla rent.